Přehledy OSVČ za rok 2022

OSSZ:

    - termíny pro podání přehledu jsou následující:

 •     - do 2. 5. 2023 pokud bylo daňové přiznání podáno do 3. 4. 2023
 •     - do 1. 6. 2023 pokud bylo daňové přiznání podáno do 2. 5. 2023
 •     - do 1. 8. 2023 pokud daňové přiznání pdává daňový poradce
 •     - nedoplatky jsou splatné do 8 dnů od odevzdání přehledu
 • - podnikatel, který platí zálohy v minimální výši, zvýši platbu z částky 2 841 Kč na částku 2 944 Kč v měsíci následujícím po podání přehledu  (např. přehled OSVČ podá v měsíci květnu, nová výše zálohy bude placena od měsíce června)
 • - zálohy jsou splatné do konce měsíce, na který je placeno (záloha na červen je splatna do 30. 6.)
 •  

Zdravotní pojištění:

 • - termíny pro podání přehledu jsou následující:
 •    - do 11. 4. 2023 pokud není OSVČ povina pdat daňové přiznání
  • - do 2. 6. 2023 pokud bylo daňové přiznání elektronicky
  • - do 31. 7. 2023 pokud daňové přiznání pdává daňový poradce
  • - do 2. 5. 2023 v ostatních případech (např. papírové podání daňového přiznání)
  • - nedoplatky jsou splatné do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl přehled odevzdán
 • - podnikatel, který platí minimální zálohy musel zvýšit platbu z částky 2 627 Kč na částku 2 722 Kč již od platby za měsíc leden
 • - zálohy jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce, na který je placeno (záloha na červen je splatna do 8. 7.)

Kontakt

KREPOST Finance s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1

(+420) 704 098 098

© 2012-2022 KREPOST Finance s.r.o.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode